Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oosterhout bestaat uit eenendertig raadsleden en telt tien fracties. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De raadsleden zijn gekozen door de inwoners van de gemeente Oosterhout, die hun stem uitbrachten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Griffier

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffier geeft leiding aan de griffie.

U kunt bij de griffie terecht met vragen over de vergaderingen of andere activiteiten van de raad of over het toezenden van informatie aan de raad.