Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft eigen taken, bijvoorbeeld financiën of onderwijs. Die taken heten portefeuilles. Het college van burgemeester en wethouders is aangesteld door de gemeenteraad en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad controleert of het college die besluiten goed uitvoert. Het college maakt raadsvoorstellen die de raad kan afkeuren, goedkeuren of kan wijzigen. Zo’n wijziging heet een amendement.

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad worden eens in de 4 jaar gekozen. Als gekozen raadsleden spreken zij namens de inwoners.
De gemeenteraad van Oosterhout bestaat uit 31 raadsleden en telt negen fracties. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.