Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Termijnagenda Raad

Huisvesting MidZuid

ID
352
Onderwerp
Huisvesting MidZuid
Programma
Portefeuillehouder
Wethouder van der Zanden
Behandelaar
Teus Kortlever
Streefdatum college
Behandelwijze
Streefdatum raad
Behandelwijze / Stand van zaken
Er is een raadsinformatieavond geweest op 30 augustus. Er zal nog een debatbijeenkomst plaatsvinden. Definitieve besluitvorming vindt in een later stadium plaats (waarschijnlijk Q1-2025)
Afgedaan
Niet afgedaan